Personlig utvikling

For deg som er leder eller vil bli bedre i jobben, deg som vil inn på en ny arena eller står foran en spesiell utfordring, eller deg som ønsker noe annet i livet og ikke helt vet hva.

Personlige samtaler med fokus på å nå et mål kan være løsningen for deg. Da jobber vi med å tydeliggjøre mål og tegne opp veien du må gå for å nå dem. Vi jobber med å finne din lidenskap og dine ressurser, og finner din vei til målet ut fra dette.

Ta kontakt med meg
Hjemmeside opprettet av