NOTHING SUCCEEDS LIKE SUCCESS. USE YOUR FEAR TO WIN IT.
Oscar Wilde + 50cent

Om Arild Søgnen

I 40 år har jeg studert og jobbet med mennesker. Hvordan de fungerer, hva som motiverer dem, hva som er deres ressurser, utfordringer og begrensninger. Jeg har jobbet med mennesker både en til en som terapeut, veileder og coach, i samspill med systemer og organisasjoner og med familie. Å skape endring til det bedre for både individ, gruppe og organisasjon har alltid vært målet. Fra 10 års arbeid på systemnivå har jeg bred erfaring med samspill mellom mennesker og system. Jeg har også mye erfaring som kurs- og foredragsholder.

I mitt arbeid bruker jeg forsknings- og erfaringsbasert kunnskap fra blant annet psykoanalyse, utviklingspsykologi, kognitiv psykologi og samfunnsvitenskap. Både faglig og i min personlige utvikling har jeg også vært opptatt av hva som skjer i kroppen når ting låser seg, og hva som får det til å fungere igjen. Tanke, følelse og kropp jobber sammen hele tiden. Bevissthet om hva som skjer med pust og muskler kan derfor være en gylden vei til forandring. Ikke minst gjennom utdanning som skuespiller de siste 15 årene har jeg lært mye om dette, både gjennom egen erfaring og utvikling, og gjennom å se på andre og følge deres utvikling.

Jeg er psykologspesialist, har et mellomfag i kriminologi, og har utdannet meg til skuespiller med meget dyktige og anerkjente coacher de siste 15 årene.

IN ENGLISH

I am a psychologist with 40 years of experience in making changes to the better for individuals, groups and on the systems level.

I offer coaching, workshops, speeches and problem solving for individuals and organizations.

I am fluent in English.

 Du finner meg her:

Arild Søgnen

Drammensveien 93A

0271 Oslo


 Ring meg:

+47 468 37 577

Send en e-post:

arildsognens@gmail.com

BESTILL TJENESTE - BOOKING

Hjemmeside opprettet av